בריט בוגר עוף 15 ק"ג גזע בינוני

Untitled3.png

בריט גור גזע גדול

images (1).jpg

בריט בוגר גזע גדול

images (2).jpg

בריט כבש ואורז

Untitled3.png